Nebyla nalezena žádná událost!

Současný systém vzdělávání není připravený rozvíjet schopnosti šikovných a zvídavých dětí.

Systém nezměníme. A pokud ano, bude to trvat dlouho. Času však není nazbyt.

A proto představujeme IQčko. Mimo systém. Rozvíjející.

A má přesně ty parametry, které systém nikdy mít nebude - nikdo nepřekročí svůj stín.

IQčko - kreativnější, pružnější, zábavnější. Podporuje zvídavé a jedinečné. Přináší nové, jiné úhly pohledu.
IQčko dá prostor rozvíjet v každém to nejlepší.
U dětí rozvíjí jejich potenciál. A to tak, že se pokusí připravit je na to o čem dnes nemáme ani ponětí. Ale principy jako je samostatné uvažování, rychlé pochopení souvislostí, zodpovědnost, příčinnost nebo rychlá reakce na změny - přesně to co systém přehlíží či ignoruje - ty budou třeba vždy. A v budoucnu více než kdy jindy.